image52

Mevzuat

 

KANUN

Organik Tarım Kanunu – http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5262-20100311.pdf

YÖNETMELİK

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik – http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14217&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=organik